Disclaimer en Gegevensbescherming | Breetec International nv

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over Breetec International nv en de door Breetec International nv aangeboden dienstverlening.

Breetec International nv levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden. Harmony Breetec International nv behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat zulks aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van Breetec International nv.

Breetec International nv sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade. Het auteursrecht op alle aangeboden informatie berust bij Breetec International nv en deze informatie kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Breetec International nv. Door deze site te bezoeken aanvaardt u dat het Belgische recht van toepassing is in de verhouding tussen Breetec International nv en uzelf.
​​​​​​​
Alle informatie of gegevens die door gebruikers van deze website aan Breetec International nv worden overgemaakt, worden vertrouwelijk behandeld. Deze informatie wordt slechts gebruikt om Breetec International nv in staat te stellen uw vragen en/of opmerkingen efficiënt te behandelen en onze dienstverlening te personaliseren. In geen geval zal deze informatie worden overgemaakt aan derden zonder uw voorafgaandelijke toestemming.

News & Stories

Schrijf u in op de nieuwsbrief en blijf als eerste op de hoogte van ons laatste nieuws!

Contacteer ons

Hoe kunnen wij u helpen?

Op zoek naar een betrouwbaar en efficiënt ademventiel voor uw silo's en/of opslagtanks. Wij helpen u graag verder! 

Contacteer ons

Hoe kunnen wij u helpen?

Op zoek naar een betrouwbaar en efficiënt ademventiel voor uw silo's en/of opslagtanks. Wij helpen u graag verder!